Oficiální datum vydání velkého patche a finální seznam změn!

Oficiální datum vydání velkého patche a finální seznam změn!

Tak a máme to tu konečně oficiálně. Datum vydání velkého patche je tedy oficiálně stanoveno na 27.3. 2012, ale zatím pouze pro PlayStation 3! Datum vydání patche pro PC a Xbox 360 bude teprve oznámeno. Některé moje zdroje mi oznámili, že PC by mělo mít stejné datum jako PS3, snad tomu tak bude. Doufejme, že DICE tedy dodrží to svoje “chceme mít na všech platformách stejnou verzi hry” a vydají tento patch ve stejnou dobu na všech platformách.

Další informací je, že tento velký patch přinese možnost pronajímání serverů i hráčům na PlayStationu 3 a Xboxu 360. Detailnější informace o tom jak to bude fungovat se dozvíme příští týden.

Součástí ohlášení data vydání tohoto patche je i finální seznam změn, které přinese.

VYPNUTÍ VYHLAZOVÁNÍ NA PS3 PRO REDUKOVÁNÍ INPUT LAGU

Hráči na PlayStationu 3 nyní mohou v menu hry vypnout vyhlazování, čímž se zredukuje input lag.

VYLEPŠENÁ MINIMAPA

Také jsme provedli úpravy pro minimapu, kdy jsme přidali několik úrovní detailů pro větší přehlednost. Tři nové módy jsou následující:


VŠEOBECNÁ HRATELNOST:

  1. Hráč by již neměl být zraněn, pokud spadne z malé výšky.
  2. Hráči se budou nyní z plazení zvedat o něco rychleji, což jim dá větší šanci na únik před granátem nebo jinou hrozbou.
  3. Opraveno několik situací, kdy byl hráč neoživitelný.
  4. Redukována doba zobrazení černé obrazovky, při spawnutí hráče. Tato černá obrazovka je stále důležitá pro správné nahrání objektů, avšak byla znatelně redukována doba jejího trvání.
  5. Zvýšena ochrana při spawnutí z 1 na 2 vteřiny. Ochrana stále může být okamžitě zrušena, jakmile se hráč pohne nebo vystřelí.
  6. Ochrana nezmizí, pokud se bude hráč rozhlížet okolo sebe.
  7. Zvýšena rychlost získání přesnosti střelby při použití mířidla za pohybu. Střelby při neplném přiblížení budou stále znamenat nepřesnou střelbu.
  8. Zvýšena nepřesnost a rozptyl, pokud je hráč plně pod potlačovací palbou.
  9. Buck a Flechette náboje do brokovnic nyní mají menší potlačovací efekt na středí a větší vzdálenost.
  10. Upravena hodnota poškození od Buck a Flechette nábojů, aby více odpovídali ostatní zbraním.
  11. Vylepšen potlačovací efekt pro pistole .44 magnum, .357 magnum a pro náboje 5.8x42mm DAP 88 z odstřelovačky Type 88.
  12. Pokus o kleknutí (nebo zalehnutí) nyní správně přeruší sprint.
  13. Zvýšena efektivnost specializace proti potlačovací palbě – Supperssion Resist Specialization.
  14. Padák bude nyní rychleji reagovat na zatáčení a zrychlení/zpomalení.
  15. Změna z hlavní zbraně na sekundární (a opačně) bude nyní rychlejší.
  16. Zvýšena efektivnost specializace proti výbušninám – Explosive Resistance Specialization.
  17. Upraveny dvojnožky, takže hráč již nerozloží dvojnožku na místech, která jsou výše než brada postavy.
  18. Dvojnožky by nyní měli být spolehlivější, při rozkládání na šikmých objektech jako jsou vozidla a skály.
  19. Opraveno několik problémů s přelézáním objektů, zejména s přeskakováním tenkých zábradlí.
  20. Nůž bude nyní zabíjet na 2 zásahy, pokud není možné použít animaci.
  21. Stacionární zbraň CENTURION C-RAM, se bude nyní korektně započítávat do ocenění stacionárních zbraní.

OPRAVY VOZIDEL:

  1. Použití stíhacího letounu A10 opět přidává body do skóre stíhaček.
  2. Neřízené střely z tanku a RPG zničí na jednu ránu stíhačky, útočné i průzkumné helikoptéry.
  3. Zvýšen damage děla u tanku vůči přednímu a bočnímu pancíři nepřátelských tanků. V praxi to znamená, že ke zničení je potřeba o jednu ránu méně zepředu a jeden dobrý zásah z boku může vést k okamžitému vyřazení nepřátelského vozidla.
  4. Lehce snížena rychlost opravování u opravárenské sady.
  5. Zvýšena damage TOW zbraní vůči obrněným vozidlům.
  6. Navýšena kadence a minimální damage u koaxiálního těžkého kulometu.
  7. Zvýšena damage .50cal těžkého kulometu na dlouhé vzdálenosti.
  8. Lehce zvýšena damage opravárenské sady vůči nepřátelským pěšákům a při ničení nepřátelského vozidla.
  9. Opraven problém při zaměřování dvou cílů v malé vzdálenosti od sebe. Zaměřovač by už neměl přeskakovat mezi jednotlivými cíli. Toto platí pro všechny zbraně, které se musí zaměřit a pro laserové zaměřovače.
  10. Zvýšena damage Javelinu a raket vzduch-země proti cílům označeným laserem.
  11. Javelin teď udělí větší damage neoznačenému tanku zezadu a z boku.
  12. Lehce zrychleno zaměření cílů již označených laserem.
  13. Laserově naváděně rakety mohou být nyní zmateny světlicemi.
  14. Navýšen dosah zaměření naváděných střel u stíhaček pokud jsou cíle označeny laserem.
  15. Zkrácení doby potřebné k zaměření cíle u naváděných střel u stíhaček. Měli by tak být použitelnější vůči pozemním cílům.
  16. Snížena doba potřebná k zaměření tepelně naváděných raket u stíhaček. Měli by tak být použitelnější vůči letecké technice.
  17. Světlice už nepřeruší zaměření, pouze zmatou rakety.
  18. Světlice už spolehlivě zmatou rakety, zvláště pak u helikoptér.
  19. Světlice u stíhaček a helikoptér se přebijí za 11 sekund s výjimkou světlic u střelce v helikoptéře. U něj zůstává doba přebití na 20 sekundách.
  20. Tepelně naváděným střelám je ve stíhačkách těžší uniknout. Tato chyba narušovala rovnováhu v neprospěch zkušených pilotů.
  21. Tepelně naváděné rakety by už neměli pouze zabít pilota místo zničení vozidla.
  22. Tepelně naváděné střely by už neměli explodovat před zasáhnutím jejich cíle nebo světlice/oblaku z ECM.
  23. Snížení damage tepelně naváděných střel stíhačkám na 45%.
  24. Opravena chyba u SU-35, která vystřelovala rakety pomaleji než jiná technika.
  25. IGLA a Stinger se rychleji zaměří a vyřadí nepřátelskou vzdušnou techniku na jeden zásah, mají ale snížený dosah. Tím by se mělo zajistit efektivní použití těchto raket na kratší vzdálenosti bez toho, aby ovládali celý vzdušný prostor.
  26. Zrychlení zaměření tepelně naváděných raket u helikoptér z důvodu zrychlení soubojů mezi helikoptérami a navýšení obrany helikoptér vůči stíhačkám.
  27. Lehce snížena damage kanonu stíhačky vůči ostatní letecké technice. Damage je teď jen o něco vyšší než tomu bylo při vydání hry.
  28. Zvýšení damage RPG a SMAW vůči letecké technice.
  29. Naváděné rakety se zaměřují podle plánu jen na pozemní cíle.
  30. Snížení damage u kanonu střelce v útočné helikoptéře vůči obrněné technice.
  31. Zbraně helikoptér už by měli správně činit efekt potlačovací palby.
  32. Zvýšena přesnost raket (naváděných i nenaváděných) pilota u útočné helikoptéry.
  33. Lehce navýšena damage nenaváděných raket vůči pěchotě a ostatním helikoptérám.
  34. Došlo k dalším opravám TV raket, tak aby se už nestávalo, že vyhodí do vzduchu helikoptéru, ze které byly vystřeleny.
  35. Mi28 byla vylepšena co se rychlosti zvedání a natáčení týče.
  36. Opraven problém, kdy naváděné rakety v Mi28 neletěli podle zaměřovacího kříže.
  37. Zlepšení přesnosti kanónu střelce u Mi28, aby odpovídal tomu u AH1.
  38. Navýšení damage APFSDS střel u vozidel pěchoty.
  39. Zkrácení času potřebného pro zaměření naváděné střely u vozidel pěchoty.
  40. Rotační kulomety a kanon střelce v útočné helikoptéře rychleji ničí zaparkovaná auta.
  41. Zvýšena síla exploze aut a jiných statických objektů.
  42. Smrt v důsledku exploze auta nebo jiného statického objektu se správně připíše hráči, který explozi způsobil.
  43. Upraveno těžiště a funkce vznášení u stíhačky F35, takže je více stabilnější.
  44. Aktualizován zbraňový systém stíhačky F35, aby byl v souladu s ostatními stíhačkami.
  45. Stíhačka F35 se nyní přepne do režimu vznášení jen v nízkých výškách a zůstane v něm, dokud nepoletí hráč dopředu, i kdyby byl ve větší výšce.
  46. F35 a SU35 mají nyní správně fungující katapultovací sedadla, tak aby se zabránilo smrti hráče při opuštění vozidla.
  47. Změna statistických zbraní na mapě Wake Island z Kornets na TOW raketomety a přesunutí pozice zrození pro AMTRAC AAV.
  48. Opraveno několik chyb pro vzdušená vozidla, kdy při vysokých rychlost nedostali žádné poškození po kolizi s objekty.
  49. Hráči již více nedostanou sebevraždu nebo týmové zabití, pokud se vybourají s vozidlem (smrt je dostatečný trest).
  50. MAV již dále nebude ničit vozidla, do kterých vletí. Místo toho by se mělo zničit.
  51. Srážka stíhačky a helikoptéry by nyní měla nyní správně skončit zničením obou vozidel.
  52. Pomoci EOD bota (ženijního robota) je nyní možné označovat nepřátele.
  53. Zvýšena základní přesnost protileteckých zbraní a přibývající zhoršení přesností v závislosti na délce střelby.
  54. Sníženo poškození od AA zbraní (jak statické tak mobilní), proti pěchotě.
  55. Zbraň CENTURION C-RAM je nyní správně počítána jako statická zbraň.
  56. Stacionární AA zbraně C-RAM a Pantsir mají v základu letecký radar.
  57. Vylepšeny zvukové efekty značící poškození vozidla tak, aby hráči lépe věděli jaké množství poškození jejich vozidlo dostává.
  58. Hasící přístroj pro stíhací letoun A10 by měl nyní správně fungovat.
  59. Vyřazené vozidlo má nyní navýšenou rychlost couvání, aby se mohlo schovat po té co bylo vyřazeno.
  60. Mířidlo v tanku T90 je nyní přesnější a více reprezentuje trajektorii hlavního děla.
  61. Funkce “zmáčknutí” a “držení” pro přiblížení nyní platí i pro kulomety připevněné na džípech, transportních helikoptérách, lodích a bočních zbraních lehkých obrněných vozidel.
  62. AMTRAC AAV má nyní přiblížení a pohled z třetí pozice při použití děla.
  63. Upraveno ovládání děla u AMTRAC AAV, takže bude lépe použitelné, pokud bude vozidlo v pohybu.
  64. Helikoptéra Z11W má nyní správně funkční vylepšení “Pod radarem”.
  65. Vylepšení “Pod radarem” nyní zabrání zaměření i raketometům Stinger a IGLA.
  66. Přidány klaksony do všech džípů.
  67. Tanky už nebudou moci projet pod vodou přes celou lagunu na mapě Wake Island. (video)

 OPRAVY ZBRANÍ:

 U několika zbraní došlo k úpravě zpětného rázu a přesnosti, aby se zlepšila rovnováha zbraní, pocit efektivnosti u jednotlivých zbraní a také pocit individuality u každé z těchto zbraní.

  1. Přidán rozšířený zásobník pro ASVAL. Ten je možné odemknout za 200 zabití s ASVAL.
  2. Sníženo kopání pušky SKS a zvýšena maximální poškození na blízkou vzdálenost.
  3. Opravena maximální přesnost při zaměření u Pecheneg, aby více odpovídala ostatním lehkým kulometům.
  4. Poloautomatické a automatické brokovnice s FRAG náboji nyní dávají menší poškození odrazem (splash damage).
  5. The M26 MASS frag a slug náboje jsou nyní účinnější než u pumpovacích brokovnic.
  6. M26 MASS a M320 jsou nyní zvýhodněné při použití laserového zaměřovače.
  7. Opravena rychlost přebití u L96, která způsobovala chybu animace.
  8. 9x39mm náboje už nemají sniper headshot bonus.
  9. Zvýšeno poškození od 9x39mm nábojů na velkou vzdálenost
  10. Opraveno poškození AKS74u na maximální vzdálenost. Bylo mnohem vyšší než u ostatních karabin.
  11. Zvýšeno poškození od .357 a .44 magnum nábojů na maximální vzdálenost.
  12. Všechny poloautomatické pušky, opakovací pušky a brokovnice mají nyní maximální poškození na 15m.
  13. Poloautomatické zbraně už se nezasekávají pokud hráč mačká tlačítko střelby rychleji, než je zbraň schopna střílet. Některé poloautomatické zbraně měly změněnu rychlost střelby, aby vyhověly této změně.
  14. Opakovací zbraně mají nyní možnost zabít protihráče na jednu ránu, pokud je zasažen na blízko do vrchní části těla.
  15. Poloautomatické odstřelovačky, útočné pušky, lehké kulomety a brokovnice mají nyní více konzistentní poškození na velkou vzdálenost. Zásahy do nohy na maximální vzdálenost nepotřebují více zásahů k zabití.
  16. Rozptyl flešetových střel byl lehce snížen u všech brokovnic.
  17. Rozptyl střel u brokovnic M1014, DAO-12, and S12k byl lehce snížen. Tyto zbraně jsou přesnější než USAS12, ale méně přesné než 870.
  18. Zamířené brokovnice nyní vystřelí lehce užší kužel broků.
  19. Snížen čas mezi pokusy o rychlé kuchnutí. Útok s vytaženým nožem je pořád o něco rychlejší.
  20. Opravena rychlost palby z USAS a MK3A1 nabitými FRAG střelami. Všechny ostatní brokovnice správně snížily rychlost palby, kromě USAS a MK3A1.
  21. Opraven bug s přesností u MK3A1, když je nabitá FRAG nebo Slug střelami.
  22. U brokovnic se slug střelami už nezačne automatické přebíjení, pokud má hráč zamířeno. Toto umožní hráči vidět, kam střela dopadla.
  23. Opraveny 12g FRAG střely, které nerozbily sklo na velkou vzdálenost.
  24. Hráči mohou nyní získat stužku za brokovnice i s M26 MASS.
  25. Podvěsný granátomet u ruských zbraní nyní správně hlásí GP30 ve výpisu zabití.
  26. Opraveny 40mm borokovnicové střely u AEK971, který ukazovaly FRAG ve výpisu zabití.
  27. Opraven 40mm kouřový granát, který prolétával skrz hráče a objekty.
  28. M27 IAR: Beze změn. M27 je těžší verzí M416, díky čemuž je výkoná v každé situaci i přes horší použitelnost za pohybu.
  29. RPK-74M: Snížen zpětný ráz při první ráně. RPK-74M je mnohem stabilnější co se střelby týče, nicméně postrádá kadenci M27.
  30. M249: Přidán zpětný ráz při první ráně. M249 je nejrychlejší lehký kulomet nabíjený z pásu, díky čemuž skvěle potlačuje krycí palbou a má vysokou damage. Díky této změně bude sice těžší střílet ze zbraně za pohybu, ale na celkový výkon to bude mít pouze minimální dopad
  31. Type-88: Lehce zvýšen zpětný ráz u první rány, snížen pohyb hlavně. Type88 střílí nejpomaleji z lehkých kulometů se střední municí, vyrovnává to ale ovladatelností.
  32. PKP: Snížen zpětný ráz a naopak zvýšen zpětný ráz při první ráně, zvýšena damage na dlouhé vzdálenosti. Pecheneg má velký vertikální zpětný ráz s malým pohybem hlavně a dává velkou damage, čímž se hodí na střelbu dlouhými dávkami.
  33. M60: Snížen zpětný ráz první rány, zvýšena damage na všechny vzdálenosti. M60 má velmi nízkou kadenci, a díky tomu je velmi lehce ovladatelný se silnou municí 7.62x51mm.
  34. M240B: Přidán zpětný ráz u první rány, zvýšená damage na všechny vzdálenosti. Nejrychlejší střední kulomet má slušný zpětný ráz, takže je těžší všechnu tu sílu ovládat.
  35. QBB-95: Snížen zpětný ráz, ale zvýšen pohyb hlavně a zpětný ráz při první ráně. QBB-95 by teď měla více kopat, ale měl by být dobře ovladatelný při střelbě delšími dávkami. Navíc využije bonusu k střelbě od boku díky svému bullpup designu. To vše dělá z QBB-95 vysoce mobilní lehký kulomet
  36. MG36: Přidán zpětný ráz při první ráně. MG36 má kadenci 750rpm a vytváří mezičlánek mezi ovladatelností kulometů se zásobníkem a souvislou palbou kulometů s pásem.
  37. 870: beze změn. 870 je populární a vysoce efektivní zbraň.
  38. DAO-12: Snížen počet broků z 12 na 9. DAO-12 má velký zásobník a pomalu se přebíjí. Díky tomu se hodí skoro do každé situace
  39. M1014: Zvýšená kadence z 200 na 210. Snížen počet broků z 12 na 9. M1014 byla oproti USAS12 a 870 slabší, teď by měla být použitelnější pro boje na krátkou vzdálenost díky vyšší kadenci.
  40. S12k: Zásobník nyní pojme místo 10 nábojů místo 8. Snížen počet broků z 12 na 9. Větší zásobník S12k a nižší kadence dělá z téhle zbraně alternativu k M1014, zatímco DAO-12 má sice větší zásobník, ale pomaleji se přebíjí.
  41. MK3A1: Zvýšení počtu nábojů na 8 u normálního zásobníku a na 12 u rozšířeného zásobníku. Počet broků snížen z 12 na 9. MK3A1 má nižší kadenci než USAS12, za to má ale výhodu většího zásobníku.
  42. USAS-12: Zvýšen zpětný ráz u první rány. Snížen počet broků z 12 na 9. USAS 12 má z brokovnic nejvyšší kadenci, změna zpětného rázu by měla vyrovnávat tuto výhodu a úprava počtu broků by měla vyrovnávat damage zbraně.
  43. M4A1: Beze změn. Karabina použitelný do každé situace s dobrou kadencí a ovladatelným zpětným rázem.
  44. M4: Zvýšen vertikální zpětný ráz a snížen horizontální zpětný ráz. Poznáte rozdíl oproti plně automatické sestřičce. Snížený horizontální zpětný ráz navyšuje ovladatelnost zbraně při střelbě dávkou.
  45. AKS-74U: Zvýšen zpětný ráz při první ráně, snížen vertikální zpětný ráz. Nízká kadence AKS-74u jde v ruku v ruce se skvělou ovladatelností a to hlavně při souvislé palbě.
  46. SG553: Snížen zpětný ráz při první ráně a snížen vertikální zpětný ráz.SG553 je karabina s nízkou kadencí a lepší ovladatelností než G36C. Změna ve zpětném rázu by měla tento rozdíl zvýraznit.
  47. A91: Beze změn. Vysoká kadence A91 a výhoda bullpup při střelbě odboku vyrovnává špatnou ovladatelnost při plně automatické střelbě
  48. G36C: Snížen zpětný ráz první rány. G36C je karabina do každé situace se střední kadencí a středním zpětným rázem. Možnost střelby v dávce po dvou dává této zbrani výhodu při boji na střední vzdálenost.
  49. SCAR-H: Zvýšená damage na dlouhou vzdálenost a zvýšení dostřelu. SCAR-H střílí těžší náboje než ostatní karabiny. Díky tomu má větší damage při střelbě na větší vzdálenost, ale za cenu nízké kadence, která zbraň omezuje v boji na krátkou vzdálenost.
  50. G53: Snížen zpětný ráz a pohyb hlavně, vrácení do původní polohy je teď podobné ostatním karabinám. HK53 je krátkou karabinou se slušným počátečním zpětným rázem. Ten je následně stabilní. Zbraň má střední kadenci. Důvodem změn je odlišení zbraně od G36.
  51. QBZ-95B: Snížen pohyb hlavně, vrácení do původní polohy je teď podobné ostatním karabinám. Díky bullpup designu je QBZ-95B dobrou volbou při střelbě za pohybu s nízkou kadencí pro krátké kontrolované dávky na delší vzdálenosti. Statistiky zbraně nyní správně reflektují výhodu zabudovaného foregripu.
  52. AK-74M: Snížen počáteční zpětný ráz. AK-74M obětuje kadenci za cenu ovladatelné automatické střelby. Zpětný ráz při první ráně negativně ovlivňoval ovladatelnost zbraně.
  53. M16A3: Beze změn. M16ky (A3 i A4) poskytují vysokou kadenci a ovladatelnou střelbu. Díky tomu se hodí do každé situace.
  54. M16A4: Zvýšen vertikální zpětný ráz., snížen horizontální zpětný ráz. Úprava horizontálního zpětného rázu by měla zlepšit pocit ovladatelnosti při střelbě dávkou.
  55. M416: Beze změn. M416 je takovým zlatým středem útočných pušek, má průměrný zpětný ráz i kadenci.
  56. AEK-971: Zvýšen zpětný ráz u první rány. AEK má vysokou kadenci a velký pohyb hlavně. Díky tomu je těžší na ovládání. Nízký počáteční zpětný ráz dovolil hráčům zabít nepřítele dřív než zapůsobily slabosti zbraně.
  57. F2000: Snížen vertikální zpětný ráz. Zvýšená přesnost při míření. Díky bullpup designu má F2000 lepší přesnost při střelbě za pohybu od boku a vysoká kadence obětuje ovladatelnost zbraně za rychlé zasypání nepřítele kulkami. Předchozí úpravy zbraně byly příliš silnou reakcí, toto je oprava.
  58. AN94: Snížen vertikální zpětný ráz. Střelba dávkou u AN94 je velmi přesná, ale zbraň trpí nízkou kadencí při automatické palbě. Důvodem snížení zpětného rázu při full autu je vyrovnání této slabosti. Díky tomu by měla být AN94 pro hráče lákavější
  59. G3A3: Zvýšená damage na všechny vzdálenosti. Vysoký zpětný ráz G3A3 a vyšší damage jsou vyváženy nízkou kadencí a malým zásobníkem. Dříve na všechny vzdálenosti existovala lepší útočná puška než G3A3.
  60. KH2002: Beze změn. KH2002 může střílet pouze dávkou. Díky vysoké kadenci a velkému pohybu hlavně se zbraň hodí hlavně na střední vzdálenosti.
  61. L85A2: Zvýšená přesnost, zmenšen pohyb hlavně. L85 se od ostatních bullpup pušek liší díky malé kadenci. Přesnost a ovladatelnost zbraně byly příliš slabé na to aby vyrovnali nevýhodu nízké kadence.
  62. FAMAS: FAMAS kombinuje extrémní kadenci s extrémním zpětným rázem, díky čemuž je těžko použitelný jinde než při boji na blízko. Díky omezení updatů měl FAMAS na každé platformě jiné vlastnosti. Od teď má FAMAS na všech platformách statistiky stejné a má nyní správně zásobník na 25 ran.
  63. PP2000: Snížen zpětný ráz při první ráně. PP2000 má nižší kadenci než ostatní PDWčka, proto byla v zájmu rovnováhy zvýšena ovladatelnost zbraně.
  64. UMP45: Sníženo zhoršování přesnosti při střelbě full autem. UMP45 má velkou damage a ovladatelný zpětný ráz za cenu vysokého úvodního zpětného rázu.
  65. MP7: Beze změn. MP7 má velmi nízký zpětný ráz a velký pohyb hlavně. Díky tomu se hodí na střelbu delšími dávkami než P90
  66. AS VAL: Zvýšen vertikální zpětný ráz, snížen zpětný ráz u první rány, snížená přesnost za pohybu. AS VAL střílí přesně na dlouhou vzdálenost a má vysokou damage. Díky tomu se hodí na střelbu v klidu krátkými dávkami nebo jednorankou. I když je docela dobrá i na střelbu od boku, AS VAL bude trpět nepřesností při střelbě při míření za pohybu.
  67. PDW-R: Snížen zpětný ráz první rány. PDW-R má vysoký zpětný ráz, takže se vyplatí střílet krátkými dávkami. Vyšší zpětný ráz první rány způsoboval malou efektivitu zbraně při těchto krátkých dávkách.
  68. P90: Snížen zpětný ráz první rány. P90 se hodí pro běhání a stříleni dlouhými dávkami. Úvodní zpětný ráz toto znemožňoval.
  69. PP-19: Lehce snížen zpětný ráz první rány, zvýšena základní damage. Vysoký úvodní zpětný ráz PP-19′s příliš penalizoval střelbu dlouhými dávkami u zbraně, která má sice velký zásobník ale malou damage.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANÍ

OPTICKÁ MÍŘIDLA: 

  1. Opravena optika s přiblížením 7x, která již nyní na všech zbraních správně přibližuje.
  2. Opraven zaměřovací laser na odstřelovací pušce M39, takže již ukazuje na místo dopadu a při přiblížení se shoduje s optikou.
  3. Opraven neshodující se optický křížek na zbraní G3A3 při použití Scope 6x
  4. Opraveny optiky PKA a PKA-S na útočné pušce M416, kde měly prohozené úrovně přiblížení.
  5. Přímotažný závěr na odstřelovačce L96 již nyní funguje správně.
  6. Kovové mířidlo na odstřelovačce L96 bylo upraveno, aby byl jasnější pohled při míření a aby bylo správně použito přední mířidlo.
  7. L96 nyní správně zobrazuje záblesk při použití optik 8x a 12x.
  8. Upraveno IRNV, aby bylo více konzistentní na všech úrovních.
  9. Opraveny chyby vykreslování u IRNV, když byl hráč zasažen.
  10. Upravena rychost přiblížení a viditelná oblast skrze IRNV u všech zbraní (u některých je přiblížení rychlejší, než u jiných).
  11. Opraveno IRNV mířidlo, aby používalo správný křížek u odstřelovaček QBU-88 a L96.

 BIPOD (DVOJNOŽKA): 

  1. Pro útočné pušky a karabiny byl významně zlepšen nárůst přesnosti a snížení zpětného rázu při použití dvojnožky.
  2. Dvojnožka nyní poskytuje podobné výhody přesnosti a zpětného rázu, jak při střelbě se zamířením tak bez zamíření a to pro všechny zbraně. Dříve takto fungovali pouze lehké kulomety. Zvyšuje to především rychlost, jakou může odstřelovat střílet do stejného místa a také zefektivňuje potlačovací palbu pro útočné pušky a karabiny.
  3. Zvýšena rychlost rozložení dvojnožky, čímž je umožněno hráči získat výhody tohoto příslušenství rychleji a dovoluje zbrani, aby se rozložila v mnohem kratším čase. Rychlost byla zvýšena o 40-50%, záleží na konkrétní zbrani a animaci.

 TĚŽKÁ HLAVEŇ: 

  1. Při použití těžké hlavně dojde ke snížení vertikálního zpětného rázu. Hodnoty jsou nyní založeny na jednotlivých zbraních, namísto globálního nastavení.
  2. Těžká hlaveň získala nepřesnost při střelbě od boku, jakožto reprezentaci váhy tohoto příslušenství a také proto, že je toto příslušenství určeno pro střední a velké vzdálenosti. Konkrétní hodnota přidané nepřesnosti se liší dle specifických hodnot každé zbraně.
  3. Několik zbraní, které mají v základu pomalou rychlost kulek, mají nyní zvýšenou rychlost, pokud je použita těžká hlaveň. Ovlivňuje to A91, G3A3, AKS-74u, G36C, M4A1, SCAR-H, SG553, G53, a QBZ-95B.
  4. Těžká hlaveň má také spojitost s typem munice, což navyšuje maximální dostřel zbraně. Minimální a maximální poškození jsou nezměněna a zbraně s těžkou hlavní budou efektivnější na střední vzdálenosti.
  5. Bonus při míření, který dává těžká hlaveň byl navýšen. Což zvýší efektivnost těžké hlavně při krátkých dávkách, jak bylo původně zamýšleno.

 FOREGRIP: 

  1. Redukce horizontálního zpětného rázu byla změněna z globálních hodnot, na specifické hodnoty pro každou zbraň. Pro většinu zbraní to znamená malou změnu a pro zbraně, které mají velký horizontální zpětný ráz, je změna více výrazná. Nejvíce ovlivněné zbraně jsou FAMAS, F2000 a AEK971. Skoro beze změny jsou zbraně AK-74, M16 a M416.
  2. Bylo přidáno malé zhoršení přesnosti při míření na velké vzdálenosti. Hráči, kteří obvykle bojují na střední až velkou vzdálenost možná budou muset změnit příslušenství, zatímco hráči bojující na blízko nebudou ovlivněni. Zkombinováním Foregripu s tlumičem zvuku nebo s těžkou hlavní, vyruší toto zhoršení.

 ZAMĚŘOVACÍ LASER: 

  1. Zlepšení střelby od boku, které poskytuje zaměřovací laser bylo mírně zvýšeno.
  2. Zlepšení je nyní založeno na jednotlivých zbraních, namísto globálního nastavení. Některé zbraně mají menší a některé větší zlepšení, v každém případě jsou všechny zlepšení vyšší než tomu bylo předtím.

 TLUMIČ ZVUKU: 

  1. Tlumič zvuku již nesnižuje maximální hodnotu poškození,  které má daná zbraň. Místo toho redukuje minimální a maximální dostřel zbraně, čímž ji tvoří ideální pro boje na blízko. Díky tomu bude tlumič mírně efektivnější při použití na delší vzdálenosti, kdy je střelba díky klesání kulky a zmenšení její rychlost už tak dost těžké, a dále mírně redukuje sílu tlumiče na střední vzdálenosti.
  2. Bonus 10%, o který tlumič snižuje rozptylu zůstává stejný. Je to ale méně, než poskytuje tlumič záblesku u všech zbraní.
  3. Nepřesnost při střelbě od boku, byla u tlumiče zvuku změněna z globálních hodnot na hodnoty dle jednotlivých zbraní. Všeobecně je teď tato nepřesnost větší, ale neplatí to pro všechny zbraně.  Konkrétně lehké kulomety a odstřelovací pušky nemají přidanou žádnou další nepřesnost, protože hodnoty jejich nepřesností při střelbě od boku jsou na maximálních možných hodnotách.
  4. Redukování přesnosti při míření s tlumičem zvuku z 50% na 25%. Tlumič zvuku spolu s foregripem, budou mít nyní stejnou přesnost jako zbraně bez těchto příslušenství, jakožto vyrovnání horší přesnosti při střelbě od boku, dostřelu a výhod neviditelnosti na mapě a redukovaného rozptylu.

 TLUMIČ ZÁBLESKU:

  1. Tlumič záblesku již nebude snižovat přesnost při automatické střelbě.
  2. Tlumič záblesku nyní funguje jako kompenzátor zpětného rázu. Redukuje vertikální zpětný ráz dle specifických hodnot každé zbraně. Tento bonus je větší, než poskytuje tlumič zvuku.
  3. Tlumič záblesku zvyšuje nepřesnost při střelbě z boku, jakožto reprezentaci váhy tohoto příslušenství. Konkrétní hodnota přidané nepřesnosti se liší dle specifických hodnot každé zbraně.

 GADGETS (VÝBAVA):

  1. Snížena doba označení C4 a Claymore z 30 na 15 vteřin.
  2. Upraveno ovládání a fyzika EOD bota (ženijního robota), aby se lépe ovládal a lépe se s ním mířilo.
  3. Maják (radio beacon), minomet, MAV, EOD bot, T-UGS a SOGLAM by nyní mělo být jednodušší položit na zem.
  4. Pokud MAV narazí při vysoké rychlosti do vojáka nebo vozidla bude zničeno. Stále je však možné strategicky zabít vojáka obětováním MAV (to bude po nárazu zničeno).
  5. MAV se bude nyní správně vypisovat jako zbraň zabití, již nebude napsáno pouze KILLED (zabit).
  6. MAV již nebude možné používat jako “výtah”
  7. Frekvence pípání a rozsah označování nepřátel u MAV bude stejný jako u T-UGS.
  8. Při položení SOFLAMu, MAV a EOD bota již nebude hráč automaticky “uvnitř”. To znamená, že ho může položit a okamžitě se přesunout jinam.
  9. Nožem bude možné ničit nepřátelské vybavení.
  10. C4 již nepůjde odpálit po znovuzrození hráče, avšak pokud bude do 5 vteřin oživen, stále je bude moci odpálit.
  11. Maximum min, které zůstanou po smrti hráče je 6. Pokud hráč položí další minu, předchozí 1 mina z první šestice zmizí.
  12. Claymore zůstanou na mapě po smrti hráče maximálně 5 vteřin. Hráč může nastražit maximálně 2 miny.
  13. Vozidla budou nyní claymore odpalovat. Claymore tedy mohou vyřadit džíp nebo zabít pasažéry v džípu. Claymore nebudou poškozovat těžká vozidla.
  14. Balíčky s náboji nyní zůstanou na mapě dokud hráč nezahodí další balíček, to stejné platí pro lékárničky.
  15. Balíčky s náboji budou rychleji doplňovat munici, ale výbušniny, jako 40 mm granáty, naopak pomaleji.
  16. Lehce redukována efektivní oblast výbuchu u RPG, SMAW a 40 mm granáty proti pěchotě.
  17. Redukován celkový počet RPG a SMAW raket, které má hráč u sebe z 5 na 4. Při použití specializace Výbušniny, jich může nosit u sebe více.
  18. Lehce navýšena rychlost léčení u lékárniček.
  19. MAV bude nyní klesat i po zmáčknuti klávesy pro kleknutí (pouze pro PC).
  20. Minomet M244 nebude možné rozložit v oblastech, kam nemá přístup nepřátelský tým. Například domácí základna, chráněné místo pro zrození vojáků.
  21. Upraveno opouštění minometu, takže hráč se po opuštění bude dívat tam, kde se díval i s minometem.
  22. Miny, claymore, C4 a ostatní rozložitelné/položitelné věci, se na minimapě zobrazí pouze pokud budou označeny některým hráčem.

MÓD TEAM DEATHMATCH

  1. Opravena chyba, kdy se hráči mohli na začátku kola narodit poblíž nepřátelského týmu.
  2. Hratelná oblast na mapě Tehran Highway byla zdvojnásobena a je nyní stejná, jako v módu Squad Deathmatch. Dále byli upraveny místa zrození vojáků a navíc přibyla zóna pro zrození, umístěná severně od můstku.
  3. Mapa Kharg Island má nyní nové rozložení oblastí pro zrození vojáků a také větší hratelnou oblast, s novými objekty pro krytí. Dále byli upraveny místa zrození vojáků.
  4. Na mapě Strike at Karkand byli upraveny oblasti pro zrození vojáků tak, aby odpovídali plynulejšímu pohybu vojáků po mapě. Místa zrození byla upravena tak, aby zajišťovaly dostatečné bezpečí při zrození.
  5. Na mapě Sharqi Peninsula byli upraveny oblasti pro zrození vojáků tak, aby odpovídali plynulejšímu pohybu vojáků po mapě. Místa zrození byla upravena tak, aby zajišťovaly dostatečné bezpečí při zrození.
  6. Na mapě Seine Crossing byli upraveno oblasti pro zrození vojáků. Byla přidána nová oblast pro zrození, podél uličky na severozápadě, spolu s dodatečnými místy zrození.
  7. Oblasti zrození na mapě Caspian Border byli lehce upraveny.

MÓD SQUAD DEATHMATCH

  1. Opravena chyba, kdy se hráči mohli na začátku kola narodit poblíž nepřátelského týmu.
  2. Rozložení mapy Damavand Peak, spolu s oblastmi pro zrození vojáků, bylo zúženo, aby se zabránilo roztroušení vojáků po celé mapě.
  3. Na mapě Tehran Highway je nyní navíc zóna pro zrození, umístěná severně od můstku. Dále byli celkově upraveny místa zrození vojáků.
  4. Místa zrození vojáků na mapě na mapě Noshahr Canals byly upraveny. Byl odstraněno nechráněné místo pro zrození, které bylo umístěno v severovýchodním rohu a dále místo uprostřed kontejnerů nacházejících se v oblasti na jihozápadě.

Zdroj: Battlefiel Blog, Battlefield-3

BF3 Stats

Komentáře:

juchú :-)

Sprite | 24.03.2012

Už se moc těším. Dost mě třeba potěšilo, že si budeme moct vypnout vyhlazování a zvýšit tím FPS. Teď to normálně běží ve 30 tak kdyby to šlo bez vyhlazování na aspoň 45 tak jsem spokojen.

Re: juchú :-)

petr | 25.03.2012

Spíš budem rádi že to po 30 FPS nespadne :-P, někdy když jsou extra výbuchy tak mám tak 10 :-D. Doufám že to nebude samej zub. Už se těším, poprvé víkend který chci aby zkončil :-D

Re: Re: juchú :-)

Sprite | 25.03.2012

No uvidíme :-) Taky se těším. Zase se po dlouhé době vrátím k BF3.

Přidat nový příspěvek